NetSupport Assist הוא פתרון התוכנה המוביל כיום בשוק להדרכה וניהול שיעורים בכיתות מחשבים המבוססות על פלטפורמת מקינטוש או לינוקסNetSupport Assist מאפשרת למורים ללמד ולנהל באופן פשוט וקל, לפקח ולעזור לתלמידים וכל זאת באמצעות ממשק ידידותי ונוח למשתמש.

ם בכיתות מחשבים המבוססות מקינטוש או לינוקס

על התוכנה

  • NetSupport Assist פתרון התוכנה המוביל כיום בשוק להדרכה וניהול שיעורים בכיתות מחשבים המבוססות על פלטפורמת מקינטוש או לינוקס.
  • NetSupport Assist מאפשרת למורים ללמד ולנהל באופן פשוט וקל, לפקח ולעזור לתלמידים וכל זאת באמצעות ממשק ידידותי ונוח למשתמש.
  • NetSupport Assist משלבת כלים מתקדמים לניטור אחר פעולות התלמידים בזמן אמת, הצגת השיעור לכלל התלמידים, יכולות לעריכת סקרים, שליטה ובקרה מלאים על יכולות הגלישה של התלמידים ועוד יכולות רבות שיעשירו את יכולות הלימוד בכיתת ההדרכה הממוחשבת.

מרכיבים מרכזיים

שידור מסך המורה לכל התלמידים וגם שידור מסך התלמיד לכל הכיתה או למס' תלמידים נבחרים.
צפייה במסכי התלמידים לצורך ניטור ובקרה.
התחברות למחשב תלמיד יחיד ומתן עזרה ממוקדת.
חסימת מוחלטת של הגלישה באינטרנט.
בקרה וניטור אחר התוכנות הפתוחות במחשבי התלמידים.
עריכת סקרים מיידים בקרב כל התלמידים וקבלת תוצאות מידייות.
ביצוע רישום התלמידים הנוכחים בכיתה וקבלת דוחות נוכחות.
ניהול צ'אטים עם כל הכיתה או תלמידים ספציפיים.

מסכי התוכנה

סרטון הדרכה

מידע נוסף

תמיכה מלאה בעבודה ברשת אלחוטית!
Red Hat Enterprise Linux 6, Centos 6, Fedora 12, 13 & 14, OpenSUSE 11.3 & 11.4, Ubuntu\Edubuntu 9.04 or later, Mint 9, 10 & 11 and Debian 5 & 6.
תמיכה מלאה במערכות הפעלה Mac OSx 10.5 ומעלה