מה הוא קול קורא משרד החינוך להצטיידות מוסדות במחשוב?

בתחילת 2019, החליט משרד החינוך לתקצב תוכנית שדרוג לכ-206 בתי ספר אשר נמצאים בתוכנית התקשוב ואשר לא תוקצבו קודם לכן במסגרת קולות קוראים קודמים. התקצוב נועד לשפר את רמת התפקוד של אלו מבתי הספר שבתכנית התקשוב כך שיוכלו לפעול ולהפעיל את התכנים ותכניות הלימודים המתוקשבות בצורה יעילה ואפקטיבית יותר לרווחת התלמידים והמורים. דגש מיוחד יינתן להשלמות ועדכון תשתיות תקשורת אשר תאפשרנה שיפור וניצול מרבי ומיטבי של קו האינטרנט וכן לאפשר חידוש וריענון ציוד מחשבים עם העדפה ודגש על מחשבים, מקרנים בכיתות וציוד הנדרש להפעלת כיתה מתוקשבת.

מי הן מוסדות החינוך להן אושר התקצוב ?

במסגרת קול קורא מספר 9824, זכו כ-206 בתי ספר בתקצוב ע"פ המפרט הנ"ל:

%e2%80%8f%e2%80%8f%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%93%d7%94

פרוט התכולה וסדרי העדיפויות לתקצוב מפורטים בקישור זה.

זירו קליינט

מה ניתן לרכוש במסגרת הקול קורא?

התקציב מיועד לרכישת :
1. ציוד תקשורת בית ספרי (נתבים, ארונות תקשורת וציוד תקשורת אחר פנים בית ספרי).
2. ציוד תקשוב לכיתות מתוקשבות (מקרנים, רמקולים, עמדת מחשב נייד/נייח למורה, אמצעי החשכה).
3. ציוד מחשבים לבית ספר (מחשבים ניידים או עמדות מחשב נייחות בכיתות או מעבדות).
4. עגלת הטענה (כולל מחשבים ניידים / טאבלטים).
5. ציוד היקפי אחר (מדפסות ו/או ציוד עזר אחר) המיועד להוראה.
6. רישיונות שימוש לתוכנות ייעודיות למגמות / מקצועות לימוד ייחודיים.

שלבים בביצוע ומימוש ההקצבה

בהודעה התקציבית אשר נשלחה  על ידי ד"ר עופר רימון, מנהל המינהל לתקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, עודכנתם בגובה התקציב המאושר לבית הספר/הרשות.

 מיום קבלת ההודעה התקציבית, אלו הפעולות הדרשות :

 שלב א' – שלב היערכות

 גיבוש הזמנה – גיבוש ההזמנה הוא שלב הפיכת ההודעה התקציבית לרשימת  רכיבי ציוד.

 • בית ספר או הרשות יכינו בשלב ראשון טיוטת טופס הזמנה אשר תאושר ע"י מינהל תקשוב , טכנולוגיה ומערכות מידע באמצעות חברת הבקרה אשר תוודא כי כל הרכיבים עומדים בסדרי העדיפות אשר נקבעו לתכנית ושהם עומדים בדרישות ובתנאים למפרטי המחשוב והציוד, תוך הקפדה שסכום הקצבה אשר אושר לכל בית ספר ולכל רשות/בעלות, אינו חורג מהתקציב הכולל אשר אושר.
 • ההזמנה תכלול את המרכיבים המתאימים לצרכי כל בית ספר כפי שפורט קודם בדגש על שיפור תשתית התקשורת הפנים בית ספרית הקיימת בבית הספר.
 • בדיקת תקינות ההזמנה על ידי מוקד הבקרה – עמידה בדרישות המינימום וכן היקף ניצול התקציב שהוקצב. טופס הזמנה שיימצא לא תקין, יוחזר לצורך תיקון לרשות/בעלות .
 • מוקד הבקרה יאשר הטופס ויחזירו להשלמת הליכי החתמתו באופן מלא ע"י הרשות /בעלות.
 • טופס ההזמנה צריך להיות חתום כנדרש ותואם לגובה התקציב שהוקצה לרשות/בעלות על ידי משרד החינוך (ראה נספח ג').
 • את טופסי ההזמנה החתומים יש להעביר למוקד הבקרה לא יאוחר מיום חמישי 31 במרץ 2018.
 • העברת אישור לביצוע ההתקנה לזכיין ולרשות/בעלות (אם ההזמנה נמצאה תקינה).

שלב ב'– שלב ההצטיידות

 • התקנת ציוד הנרכש תבוצע על ידי הזכיין אותו בחרה הרשות/ בעלות.
 • הרשות/בעלות תודיע למוקד הבקרה באמצעות דוא"ל במכתב רשמי בו יציינו כי התקנת הציוד הושלמה ונדרשת בקרת שטח.
 • מוקד הבקרה ישיב לפניות אלו באמצעות המייל תוך 5 ימי עבודה ויקבע אל מול נציג הרשות/בעלות מועד לביצוע בקרת שטח.
 • בקרת שטח אשר תבוצע על ידי מוקד הבקרה, נועדה לבדוק ולוודא כי הציוד שסופק עומד בתנאי מינימום שקבע המשרד ולוודא תקינות המערכות, תאימות בין הציוד למפרט ההזמנה המאושר.
 • בבקרת השטח ייקחו חלק נציגי מוקד הבקרה, הרשות/ בעלות , נציגי בית הספר ( רכז תקשוב ו/או מנהל בית ספר) ונציגי הזכיין אשר התקין את הציוד.
 • לאחר ביצוע הבקרה ישלח מוקד הבקרה אישור במייל תקינות או לחילופין דיווח על ליקויים אשר נמצאו.
 • רק לאחר קבלת אישור על תקינות בקרת השטח על ידי מוקד הבקרה במייל רשמי ניתן יהיה להגיש דוח ביצוע וחשבונית מס (על ידי הרשות/בעלות)
 • את כל אלו ( שלב א' בתרשים בהמשך) יש להשלים עד לתאריך ה-31 מרץ 2018 .
 • יש להגיש דוח ביצוע על מלוא הסכום אשר תוקצב על ידי המשרד בלבד.
 • שימו לב : יתקבלו אסמכתאות תקציב ( חשבוניות מס / תעודות רכש ) הנושאות את התאריכים 27 דצמבר 2017 עד 31 אוגוסט 2018 בלבד.
 • עם קבלת הטפסים מוקד הבקרה יבדוק ויאשר את העברת הדוחות לתשלום במשרד החינוך. הרשות / בעלות תקבל את ההקצבה על פי ההוצאות שדווחו בדוח הביצוע בלבד.

ביצוע כל תהליך ההצטיידות אמור להסתיים לא יאוחר מה-31 ביולי 2018 על מנת להבטיח גמר ההתקנות  עוד בשנה"ל תשע"ח ובהתאם, ניצול נאות של המשאבים והפעלתם כראוי השנה.

להורדת מסמך ההנחיות המלא

כיצד אנו יכולים לסייע?

לצוות המומחים שלנו ניסיון אדיר באפיון, התאמה, התקנה ותחזוקה של ציוד תקשוב במוסדות חינוך. אנו נשמח להיפגש, לנתח יחד עמכם את הצרכים המיוחדים שלכם ולוודא כי התקציב שלכם ישרת את בית הספר, התלמידים והמורים באופן המיטבי ביותר.

ניתן ליצור קשר בטלפון: 04-6750696 או לכתובת המייל [email protected] .

בהצלחה!