Project Description

nssiconlogoNetSupport School היא תוכנת שליטה וניהול לכיתת מחשבים, זוכת פרסים ומובילת שוק, התומכת במורים ומרצים, באמצעות עושר של יכולות הערכה, לימוד, שליטה ובקרה, המאפשרות למורה ולתלמידים, להפיק את המירב מסביבת לימוד ממוחשבת.

NetSupport School משלבת כלים מתקדמים לניטור אחר פעולות התלמידים בזמן אמת, הצגת השיעור לכלל התלמידים בשילוב סימונים על גבי מסך המורה, יכולות לעריכת מבחנים מקוונים, שליטה ובקרה מלאים על יכולות הגלישה של התלמידים, ניהול הדפסות בכיתה ועוד יכולות רבות שיעשירו את יכולות הלימוד בכיתת ההדרכה הממוחשבת.

תוכנת שליטה לכיתה מתקדמת זו, מציעה יכולות חדשניות כגון שליטה מכל מחשב לוח וטלפון חכם, הפעלת קבצי ווידאו והעברת קבצים בצורה פשוטה ובמהירות עצומה, יכולות ניהול ושליטה עבור כיתות ניידות ואלחוטיות, מראה עדכני וידידותי ועוד מאות יכולות מתקדמות.

כמענה לאתגרי הלמידה בכיתה מודרנית, תוכנת NetSupport School מאפשרת לנהל ולהעביר את תוכן השיעור, לייצר עבודה משותפת ולפקח על מחשבי התלמידים, כדי להבטיח תשומת לב מלאה אל התוכן הנלמד.

תוכנה זוכת פרסים רבים

תמונות מסך

סרטון מוצר

מרכיבי התוכנה

תוכנת שליטה לכיתה NetSupport School בגירסתה העדכנית, מציגה יכולת חדשה וייחודית שמאפשרת למורים לשלוט על הכיתה מכל טאבלט או סמארטפון. כמו כן, מאפשרת התוכנה:

 • צפייה במסכי התלמידים
 • שליחת הודעות לתלמידים
 • חסימת אתרים אסורים
 • אפשור גלישה באתרים מותרים
 • חסימת גלישה כללית
 • נעילה/שחרור מחשבי התלמידים
 • ניתוק (Logoff) מחשבי התלמידים
 • החשכת מסכי התלמידים
 • חסימת הדפסות
 • אפשור שימוש בתוכנות מותרות
 • חסימת שימוש בתוכנות חסומות
 • בחירת קבוצות תלמידים
 • צפייה בקריאות עזרה ששלחו התלמידים
 • צפייה בתוכנות שפתוחות כעת אצל התלמידים
 • צפייה באתרים שפתוחים כעת אצל התלמידים

ועוד כלמעלה מ-200 יכולות שיאפשרו ניהול כיתת מחשבים בצורה פשוטה, יעילה וחכמה.