Project Description

Preton – עכשיו בענן ומאפשרת לכם, בקלות ובפשטות, להתחיל לחסוך בהוצאות הדיו, טונרים ונייר!

מה היא מערכת PretonSaver

PretonSaver Cloud
היא מערכת המשלבת שורה של אלגוריתמים מתמטיים המנתחים כל מסמך הנשלח להדפסה ומתאימים את כמות הטונר הנצרך בהדפסה לתכונות המסמך הייחודיות.
התאמה זו מביאה לחסכון של עד 50% בצריכת הטונר/דיו מבלי לפגוע באיכות ההדפסה.

PretonSaver Cloud
מבצעת מיפוי של כל ההדפסות בארגון, מספקת מגוון גדול מאוד של דו"חות בכל חתך נדרש ובכך נותנת מידע אמיתי ומלא על תמונת מערך ההדפסה באירגון.

 
PretonSaver Cloud
מפעילה סט של חוקים ארגוניים באמצעותם ניתן לאכוף מדיניות הדפסה באופן מלא

PretonSaver Cloud
מאפשרת התקנה מהירה ונוחה אין צורך בהתקנת שרתים אלא רק התקנה בתחנות הקצה.

למי PretonSaver Cloud מתאים ?

עסקים קטנים ובינוניים, ארגונים קטנים, בתי ספר, מכללות שמעוניינים להתחיל לחסוך בהוצאות הדיו, הטונרים והנייר.

חדש! PretonPower – חיסכון בהוצאות החשמל
מאפשרת הפעלת תוכניות חיסכון לכיבוי והדלקת מחשבים בארגון, שיחסכו כ-70% בהוצאות החשמל עבור מחשבים. לפרטים נוספים

יכולות המערכת

  • תמיכה במדפסות רשת, מדפסות משולבות ומדפסות אישיות.
  • תמיכה בהדפסות מתוך Terminal Server.
  • הצגת דו"חות לגבי הדפסות מפלטפורמות שונות
  • הגדרת מערך חוקים למשתמשים, לקבוצות, לדרייברים, למדפסות, לתחנות קצה, לאפליקציות, לסוגי הדפסות וכדומה
  • הצגת עלויות ההדפסה של הארגון והחיסכון שהושג בעזרת המערכת
  • הגדרת רמות החיסכון בטונר/דיו לאובייקטים גראפיים, אובייקטים מסוג תמונה ואובייקטים מסוג טקסט בנפרד
  • תצוגת דו"חות ניצולת צי המדפסות בארגון במגוון חיתוכי רוחב
  • מסייע בשמירה על איכות הסביבה על ידי הקטנת הזיהום הסביבתי הנובע מצמצום נפח פסולת הנייר של הארגון וצמצום
    זיהום הקרקע מפיזור חומרי הטונר הרעילים

סרטון מוצר

כדי לבדוק את החסכון המתקבל, בוצע מבחן חיסכון על מדפסת של HP. את מהלך המבחן ותוצאותיו ניתן לראות כאן.