אישורים

להלן הקישורים להורדת האישורים הנחוצים:

להורדת קובץ עם כל הטפסים לחצו כאן

להורדת קובץ ניכוי מס במקור לחצו כאן

להורדת קובץ ניהול ספרים לחצו כאן

להורדת קובץ צילום צ'ק לחצו כאן

להורדת קובץ אישור שותפות לחצו כאן

פרטי חשבון בנק

ח.פ. 557943156

בנק הבינלאומי טבריה 002/31

מס' חשבון: 409-586560

כתובת למשלוח מכתבים:
קיבוץ אלומות
ד.נ. גליל תחתון, 15223