Project Description

על התוכנה

במוסדות חינוך, אין דבר חשוב ויקר יותר מניצול זמן לימוד בצורה אפקטיבית. לשם כך, מוסדות חינוך זקוקות לחדרי מחשב שיהיו זמינים באופן קבוע ויהיו מוכנים כאשר המשתמשים זקוקים להם. HDGUARD מבטיח כי חדר המחשבים יהיה מוכן לשימוש 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע ובתפקוד מלא. עם HDGUARD, הגנה על מחשבים מעולם לא הייתה פשוטה יותר. HDGUARD משחזרת מצב מחשב עם כל אתחול מחדש!

איך עובדת המערכת

ברשת מחשבים המוגנת ע"י HDGUARD, כל השינויים שנעשו במחשבים המוגנים, מופנים לאזור נסתר בדיסק הקשיח ונעלמים בהפעלה מחדש. אין צורך יותר בשחזור תמונה (image) מחדש או ביצוע שחזור ממחיצות גיבוי. HDGUARD מבצעת שחזור מערכת מידי.

מערכת HDGUARD מבוססת על מנגנון סינון חכם: לאחר הפעלת המחשב, מערכת HDGUARD מבצעת רישום של כל השינויים הנעשים ע"י המשתמשים או ע"י יישומים קיימים באזורים המוגנים, מעביר את השינויים לאזור נפרד ושומר את מצב המערכת הבריא באזור מוגן.

HDGUARD מתאימה בצורה מושלמת לבתי ספר, ספריות, אוניברסיטאות, וחדרי הדרכה. אנו מציעים הגנה מושלמת לכל סביבת עבודה ממוחשבת.

מרכיבים מרכזיים

  • מניעת אובדן נתונים הנובע משינויי מערכת, ווירוסים או נזק ע"י משתמשים.
  • ללא צורך באובדן זמן בהעלאת מערכת תקינה. מערכת נקייה בכל הפעלה מחדש.
  • הגנה מקיפה של המערכת.
  • אפשרות לביצוע הגדרה פרטנית של אזורי הגנה וזמני קבלת עדכונים.
  • הגנה וניהול עבור התקני USB
  • התקנה מהירה (3 דקות!) ותחזוקה מינימלית דרך ממשק ניהול מרכזי.
  • מערכת ותוכנות זמינים במלואם וללא הגבלות שימוש על המשתמש.

מודולים משלימים

HDGUARD.master – שליטה, ההתקנה והתחזוקה, במהירות וביעילות עם HDGUARD.master באמצעות ממשק שליטה מרכזי.

HDGUARD.remote – שליטה וניהול על מחשבים המוגנים ע"י HDGUARD בזמן אמת – מכל מקום ובכל העת שתרצה!

שאלות נפוצות

שיחזור המערכת הוא מידי. הוא בלתי מורגש למשתמש ויהיה זהה לזמן העלאת מחשב רגילה.
כן. בנוסף, כמנהל מערכת, ניתן להתקין/להסיר תוכנות, לבצע שדרוג של ה-Windows ולהחיל שינויים.
לא. מנהל המערכת יכול להגדיר מיקום לאחסון הקבצים (על שרת רשת או בכונן הקשיח של המחשב), ולאחר מכן HDGUARD לא ישחזר את האזור המוגדר.
בהחלט. באמצעות תוסף HDGUARD.MASTER ניתן לבצע נעילה/שחרור של כל אחת מין התחנות בנפרד, בקבוצות או את כולם יחד.
תואם מערכות ההפעלה:
– Windows Vista / 7 (32 & 64 Bit) / 8 / 10
– Windows Server 2016
– Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
– Windows 7, Windows Server 2008 R2