Project Description

מה היא מערכת PretonSaver

PretonSaver היא מערכת המשלבת שורה של אלגוריתמים מתמטיים המנתחים כל מסמך הנשלח להדפסה ומתאימים את כמות הטונר הנצרך בהדפסה לתכונות המסמך הייחודיות. התאמה זו מביאה לחסכון של עד 50% בצריכת הטונר/דיו מבלי לפגוע באיכות ההדפסה.

מדוע אני זקוק למערכת

האם כמנהלים אתם יכולים :

 • למדוד את נפח ההדפסות בארגון?
 • למנוע הדפסות פרטיות?
 • להקצות כמות הדפסות למשתמש?
 • לחסום הדפסות מאפליקציות ספציפיות?
 • לחסוך 50% בהוצאות המתכלים?
 • לנהל את מערך ההדפסה בצורה יעילה?
 • לאכוף את מדיניות ההדפסה הארגונית?

יתרונות נוספים

PretonSaver מבצעת מיפוי של כל ההדפסות בארגון, מספקת מגוון גדול מאוד של דו"חות בכל חתך נדרש ובכך נותנת מידע אמיתי ומלא על תמונת מערך ההדפסה הארגונית.

PretonSaver מפעילה סט של חוקים ארגוניים ומחלקתיים, באמצעותם ניתן לשלוט במערכת ההדפסות בארגון ולקיים מערך הדפסות חסכוני.

PretonSaver מאפשרת מעקב אחרי דפוסי ההדפסה של משתמשים בארגון, המביא לחסכון של עד 20% בנפח ההדפסה הכולל.

חדש! PretonPower – חיסכון בהוצאות החשמל
מאפשרת הפעלת תוכניות חיסכון לכיבוי והדלקת מחשבים בארגון, שיחסכו כ-70% בהוצאות החשמל עבור מחשבים. לפרטים נוספים

חדש! PretonSaver Cloud
הטכנולוגיה שהתאימה עד היום בעיקר לאירגונים גדולים, עוברת לענן ואתם מרוויחים התקנה פשוטה וקלה ומחיר מדהים! לפרטים נוספים

יכולות המערכת

 • תמיכה במדפסות רשת, מדפסות משולבות ומדפסות אישיות.
 • תמיכה בהדפסות מתוך Terminal Server.
 • הצגת דו"חות לגבי הדפסות מפלטפורמות שונות
 • הגדרת מערך חוקים למשתמשים, לקבוצות, לדרייברים, למדפסות, לתחנות קצה, לאפליקציות, לסוגי הדפסות וכדומה
 • הצגת עלויות ההדפסה של הארגון והחיסכון שהושג בעזרת המערכת
 • הגדרת רמות החיסכון בטונר/דיו לאובייקטים גראפיים, אובייקטים מסוג תמונה ואובייקטים מסוג טקסט בנפרד
 • תצוגת דו"חות ניצולת צי המדפסות בארגון במגוון חיתוכי רוחב
 • מסייע בשמירה על איכות הסביבה על ידי הקטנת הזיהום הסביבתי הנובע מצמצום נפח פסולת הנייר של הארגון וצמצום
  זיהום הקרקע מפיזור חומרי הטונר הרעילים

סרטון מוצר

כדי לבדוק את החסכון המתקבל, בוצע מבחן חיסכון על מדפסת של HP. את מהלך המבחן ותוצאותיו ניתן לראות כאן.